Trabajos verticales aeri

Treballs verticals Barcelona

Treballs verticals Barcelona. Empresa que es dedica als treballs verticals en Barcelona. Treballs verticals Barcelona.Oferim un servei àgil de reparació de façanes, pintura de celoberts i intervencions d'urgència sense bastida que beneficien al client i als operaris en complir l'empresa amb la normativa de servei de prevenció de riscos laborals.

 

reloj-rapidoRapidesa

L'execució de treballs en llocs de difícil accés, resulta molt més fàcil i ràpida, quan és realitzada amb tècniques de treballs verticals.

Disposem de les tècniques més avançades, del material especifico adequat, de la capacitat i de la formació tècnica necessària, perquè qualsevol lloc ens sigui accessible.

Utilitzem tècniques derivades d'esports com l'escalada, l'alpinisme o l'espeleologia. Aquestes portades al mitjà urbà ens permeten realitzar amb més rapidesa i precisió els nostres treballs en altura.
proteccion-casco-respiradorSeguretat

La seguretat del treball en altures és important, per això tots els nostres empleats atresoren una gran experiència en el sector, i utilitzen equips que compleixen amb la normativa del *INSH ( Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) i la normativa Europea de Seguretat.

Així mateix els nostres empleats estan formats sota el nostre pla de Prevenció de Riscos Laborals, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Treballs verticals Barcelona. No queda instal·lada en la façana cap tipus d'estructura que pogués facilitar l'accés a personal aliè als immobles i seguretat de les comunitats de propietaris està assegurada.
dinero precioCost baix

Treballs verticals Barcelona pressupost. Ajustem al màxim els nostres pressupostos, sense escatimar en la utilització dels millors productes i les primeres marques de materials.

Les tècniques de treballs verticals ens permeten treballar en llocs de difícil accés, (amb amb prou feines unes cordes i poc més), així mateix els temps d'execució són sensiblement més curts i al fet que no necessitem (depenent del cas) i el preu és ajustat.

 

Ens considerem uns bons especialistes en els treballs verticals, per a la reparació de façanes, pintura de patis, reparació de baixants, intervencions d'urgència i un gran etc. de treballs verticals Barcelona. Vaig poder provar la nostra eficiència, demanant-nos un pressupost sense cap compromís per part seva.  Treballs verticals Barcelona, treballs en alçada Barcelona, pintors façanes, reparació façanes, reparació baixants Treballs verticals Barcelona i molts més reformes façanes són les nostres especialitats i esperem confiï en nosaltres. 

Treballs verticals Barcelona façanes reparació pintura de patis, reparació baixants, intervencions d'urgència i un gran etc. Vaig poder provar la nostra eficiència, demanant-nos un pressupost sense cap compromís per part seva. Empresa Treballs alçada Barcelona façanes patis baixants impermeabilizacion reparació... Treballs verticals Barcelona, treballs en alzada Barcelona.

¡Contacti sense compromís!

Servicios

 • Rehabilitación fachadas Barcelona
 • Pintural, pintores patios, fachadas
 • Manipulación de amianto acreditados RERA
 • Acondicionamiento de patios de luces
 • Colocación de claraboyas y canaletas
 • Puesta y retirada de carteles publicitarios
 • Montaje de líneas de vida y seguridad
 • Montaje y sustitución de bajantes de todo tipo
 • Reparaciones puntuales
 • Desimantado, retirada amianto
 • Instalación de sistemas de comunicación (fibra óptica, coaxial)
 • Colocación de sistemas anti-palomas
 • Reparación de tejados

Ultimos articulos

Pedir presupuesto