Trabajos verticales aeri

Arreglo façana sense bastida Barcelona

Realitzem tot tipus de treballs verticals a Barcelona. Reformes façanes, condicionament de celoberts, pintura reparacions, col·locació de sistemes anti-colomes, i tot relacionat al treball en altura per rehabilitació de façanes a Barcelona.


Arreglo façana sense bastida Barcelona, utilitzant sistemes segures que permeten realitzar treballs a mes de 2m del sòl o aquelles que és indispensable utilitzar algun element de seguretat per evitar caigudes a diferent nivell. La rehabilitació en vertical es realitza amb sistemes de seguretat d'escalada ens permet realitzar tasques en altura corresponents al treball que calgui exercir en la façana o celobert, reparar, pintar, etc.

Altres serveis: Col·locació de claraboies i canaletas. Posada i retirada de cartells publicitaris. Muntatge de línies de vida i seguretat. Muntatge i substitució de baixants de tot tipus. Reparacions puntuals. Unitat de desimantado. Instal·lació de sistemes de comunicació (fibra òptica, coaxial).

Contacti para més informació o pressupost!

arreglo façana sense bastida barcelona, treballs verticals altura, rehabilitació de façanes barcelona, reparació de façanes, muntatge cables cartells, arreglo façana sense bastida barcelona

Servicios

 • Rehabilitación fachadas Barcelona
 • Pintural, pintores patios, fachadas
 • Manipulación de amianto acreditados RERA
 • Acondicionamiento de patios de luces
 • Colocación de claraboyas y canaletas
 • Puesta y retirada de carteles publicitarios
 • Montaje de líneas de vida y seguridad
 • Montaje y sustitución de bajantes de todo tipo
 • Reparaciones puntuales
 • Desimantado, retirada amianto
 • Instalación de sistemas de comunicación (fibra óptica, coaxial)
 • Colocación de sistemas anti-palomas
 • Reparación de tejados

Ultimos articulos

Pedir presupuesto