Trabajos verticales aeri

Certificados

Registro de empresas con riesgo de amianto (78/ AB/ 08) 

REA (Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción de Cataluña), con el número de inscripción 09000037529 

Asociados al gremio de constructores de Barcelona

Certificaciones y Acreditaciones

certificaciones

GREMI DE CONSTRUCTORS


El Gremi és una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores. El seu principal objectiu ha estat sempre defensar els interessos dels constructors, donar una resposta eficaç a les seves necessitats i ésser el seu representant davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades d’alguna manera al sector de la construcció. Així, el Gremi dóna suport a l’activitat quotidiana de les empreses agremiades amb un ampli ventall de serveis que augmenta dia a dia, adequant-se als constants canvis que viu la societat i el món empresarial i, en concret, als nous models de gestió que es van incorporant al nostre sector.

certificaciones

R.E.R.A


Totes les empreses que tinguin com a  instal·lacions principals les quals radiquin a Cataluña i que realitzin activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 396/2006 en les que els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que ho continguin.


Nº de Registre 78/AB/08.

certificaciones


R.E.A


El Registre d'Empreses Acreditades (REA) té com objectiu acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscs laborals. Tota empresa que pretengui de ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció, haurà d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades.


Nº Registre d’empresa Autoritzad 090000037529.

Servicios

 • Rehabilitación fachadas Barcelona
 • Pintural, pintores patios, fachadas
 • Manipulación de amianto acreditados RERA
 • Acondicionamiento de patios de luces
 • Colocación de claraboyas y canaletas
 • Puesta y retirada de carteles publicitarios
 • Montaje de líneas de vida y seguridad
 • Montaje y sustitución de bajantes de todo tipo
 • Reparaciones puntuales
 • Desimantado, retirada amianto
 • Instalación de sistemas de comunicación (fibra óptica, coaxial)
 • Colocación de sistemas anti-palomas
 • Reparación de tejados

Ultimos articulos

Pedir presupuesto